Świat biznesu coraz bardziej dostrzega potrzebę kształtowania i doskonalenia standardów kultury organizacyjnej – przy zbliżonej cenie i porównywalnej jakości produktów, to właśnie przestrzeganie wysokich norm etycznych może stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Dostrzegliśmy potrzebę promowania i wzmacniania zasad etycznego biznesu wśród polskich podmiotów gospodarczych poprzez wyróżnienie najlepszych praktyk realizowanych na rynku polskim.

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce - niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju działalności, kapitału zakładowego czy zysków generowanych przez firmę.

Podstawowym kryterium uczestnictwa w konkursie było prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z zasadą etyczności, a także chęć ubiegania się o tytuł "Etycznej Firmy".

W ramach konkursu wyłonione zostały firmy prowadzące działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości w sposób najbardziej kompleksowy i systemowy, wykazujące największą aktywność w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.


W drugiej edycji konkursu tytuł "Etycznej Firmy" uzyskało 15 firm: ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, ArcelorMittal Poland, BAMA LOGISTICS, Bank Handlowy w Warszawie, CEMEX Polska, EDF Polska, Fortum Power and Heat Polska, Grupa Raben, Janssen-Cilag Polska, Johnson & Johnson Poland, Orange Polska, PCC EXOL , PKO Bank Polski, Provident Polska , Siemens.

Organizator:

NBP

Partnerzy:

Orlen
Bisnode

Partner merytoryczny:

PWC