Etyczna Firma
 
Organizator
Partner
Partner
Partner merytoryczny
Patron honorowy

O konkursie

Dlaczego organizujemy konkurs Etyczna Firma?

Jeszcze kilkanaście lat temu takie hasła, jak zadowolenie pracowników i klientów, reputacja, zaufanie rynku były dla wielu przedsiębiorców niewiele znaczącymi sloganami. Teraz jest inaczej – każda firma, która poważnie myśli o mocnej pozycji rynkowej i chce na nim odgrywać ważną rolę, musi zachowania etyczne w swoich planach stawiać na równi z zyskiem, przychodami, badaniami i rozwojem itd.

Konkurs Etyczna Firma, jako jedyny na rynku, już od 8 lat wyróżnia najlepsze wzorce postępowania w biznesie. Naszym celem jest szerzenie powyższych wartości i nagradzanie firm, dla których kodeks etyki nie jest jedynie elementem marketingowym, ale żyje nim cała organizacja.

Do udziału zapraszamy wszystkie firmy zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Podstawowymi kryteriami konkursu są etyka i uczciwość, dlatego jeśli firma, którą reprezentujesz:
– postępuje zgodnie z prawem i normami etycznymi
– odnosi się z szacunkiem do partnerów biznesowych
– stosuje zasady uczciwej konkurencji
– buduje wewnętrzne zaufanie i dobre relacje między pracownikami
– walczy z oszustwami i patologiami
– angażuje się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy
? zgłoś ją do naszego konkursu.

Jak przebiega konkurs?

Do grona Etycznych Firm należą najlepsi. Przy wsparciu merytorycznym kancelarii PwC Legal przyjęliśmy rygorystyczne kryteria, które mają na celu weryfikację potencjalnych laureatów.
Pierwszym etapem jest wypełnienie bardzo szczegółowej ankiety, w której pytamy zarówno procedury, kodeksy i regulaminy obowiązujące w firmie oraz o podejście do ekologii, działalność prospołeczną i szkolenia dla pracowników.

Do kolejnego etapu przechodzą organizacje, które przekroczą wymagany prób punktowy.

Drugi etap konkursu polega na weryfikacji zgromadzonych informacji i wywiadzie w siedzibie zgłaszającej się firmy.

Dlaczego warto się zgłosić?

Przede wszystkim by wzmocnić wizerunek swojej firmy jako profesjonalnego, odpowiedzialnego społecznie i godnego zaufania partnera biznesowego. Prestiż z otrzymania tytułu jest tym większy, że grono laureatów jest bardzo wąskie. Gala połączona z wręczaniem nagród to nie tylko celebracja zwycięstwa, ale również możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych w kameralnej atmosferze.

Laureaci mogą posługiwać się logo konkursu, umieszczając je w stopce e-maila czy na stronie internetowej.

Koszty

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Laureaci

Wyróżnienie w kategorii "Małych i Mikroprzedsiębiorstw" otrzymały następujące firmy:

BAMA Logistics, Bespoke, e-BI, Grantera, JWW, Prologis

W kategorii ?Super Etyczna Firma 2021? nagrodę otrzymały firmy:

CBRE, Intel Technology Poland, Nationale-Nederlanden, PZU SA, SALTUS Ubezpieczenia, Unum Życie

W kategorii ?Dużych firm? znalazły się firmy:

Agora, Allegro, ArcelorMittal Poland, AstraZeneca Pharma Poland, BNP Paribas Bank Polska, Grupa Ferrero, Grupa Kapitałowa CCC, Grupa VELUX, Lidl Polska, MoneyGram Poland, MSD Polska, Polpharma, PZN, Robert Bosch, Santander Bank Polska, STU ERGO Hestia, Totalizator Sportowy, Walstead Central Europe, Veolia Energia Polska

Wyróżnienie w kategorii "Małych i Micro Przedsiębiorstw" otrzymały następujące firmy:

Active Strategy, Grupa Milo

W kategorii ?Dużych firm? znalazły się firmy:

CCC, Polpharma, CBRE, ITMAGINATION, Allegro, EUROBOX Polska, Asseco, Totalizator Sportowy STU ERGO Hestia SA, SALTUS Ubezpieczenia, Intel Technology Poland, Prologis Poland Management

W kategorii ?Super Etyczna Firma 2020? nagrodę otrzymały firmy:

PZU na Życie, LEO Pharma, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, NSG Group, Wonga.pl
Janssen-Cilag Polska, Johnson & Johnson Poland, Bank Handlowy w Warszawie, Grupa ANG,

Wyróżnienie w kategorii "Małych i Micro Przedsiębiorstw" otrzymały następujące firmy:

Inventum, Extend Vision, Warsaw Genomics

W kategorii ?Super Etyczna Firma 2019? nagrodę otrzymały firmy:

AbbVie Polska, Provident Polska, ING Bank Śląski, KRUK, Kompania Piwowarska

W kategorii ?Dużych firm? znalazły się firmy:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, Intel Technology Poland, LEO Pharma, ArcelorMittal Poland, MSD Polska , MoneyGram Poland, Wonga.pl, CBRE, SALTUS Ubezpieczenia, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, NSG Group

Wyróżnienie w kategorii "Małych i Micro Przedsiębiorstw" otrzymały następujące firmy:

Kredytmarket/Polska Platforma Kredytowa, Active Strategy

W kategorii ?Super Etyczna Firma 2018? nagrodę otrzymały firmy:

Nationale Nederlanden, Unum Życie (Pramerica Życie TUiR), Powszechny Zakład Ubezpieczeń

W kategorii ?Dużych firm? znalazły się firmy:

AbbVie Polska, Grupa Saint-Gobain w Polsce, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, LEO Pharma, Robert Bosch, ING Bank Śląski, Santander Bank Polska, Akzo Nobel, ArcelorMittal Poland, Kompania Piwowarska, KRUK, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, MoneyGram Poland, Provident Polska, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Gerda Hydomat, Wonga.pl, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, NSG Group właściciel marki Pilkington, PKO Bank Polski

Nagrodę Specjalną PwC Polska

? wyróżnienie specjalne za szczególne podejście do kultury etyki i przeciwdziałania nadużyciom w biznesie otrzymała firma ArcelorMittal Poland

Wyróżnienie w kategorii "Małych i Micro Przedsiębiorstw" otrzymały następujące firmy:

Gerda Hydomat, KTD, P.U.P. Kolbud, SATURN TFI

W kategorii ?Dużych firm? znalazły się firmy:

AbbVie Polska, Bank Zachodni WBK, CMC Markets UK S.A. Oddział w Polsce, Grupa Saint-Gobain w Polsce, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Kompania Piwowarska, KRUK, Nationale-Nederlanden, Provident Polska, Pramerica Życie TUiR, PZU, Schenker

W kategorii ?Super Etyczna Firma 2017? nagrodę otrzymały firmy:

ANG Spółdzielnia, Bama Logistics, CEMEX Polska, Citi Handlowy, Grupa Raben, Janssen-Cilag Polska, Johnson & Johnsona Poland, PCC Exol, Siemens

Nagrodę Specjalną PwC Polska

? wyróżnienie specjalne za szczególne podejście do kultury etyki i przeciwdziałania nadużyciom w biznesie otrzymała firma AbbVie Polska

Tytuł Etycznej Firmy otrzymali:

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych
Bama Logistics
Bank Handlowy w Warszawie, Budimex
CEMEX Polska
EDF Polska
Grupa Raben
Janssen-Cilag Polska
Johnson & Johnson Poland
MoneyGram Payment Systems Poland
Nationale-Nederlanden
PCC EXOL
PZU
Pramerica Życie TUiR
Siemens

Tytuł Etycznej Firmy otrzymali:

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych
ArcelorMittal Poland
Bama Logistics
Citi Handlowy
CEMEX Polska
EDF Polska
Fortum Power and Heat Polska
Grupa Raben
Janssen-Cilag Polska
Johnson & Johnson Poland
Orange Polska
PCC EXOL SA
PKO Bank Polski
Provident Polska
Siemens

Tytuł Etycznej Firmy zdobyli:

Bank Millennium
Bisnode Polska
Cemex Polska
Diageo Polska
EDF Polska
Grupa Raben
Grupa Żywiec
International Paper ? Kwidzyn
Johnson & Johnson Poland
MPS International Ltd
PKP
PZU
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Pramerica Życie
Provident Polska
Siemens

Kategorie

Nagrody wręczane są w dwóch kategoriach:

  • Duże firmy
  • Małe i mikroprzedsiębiorstwa

Firma, która przez trzy lata z rzędu zostaje nagrodzona
w konkursie, otrzymuje tytuł SuperEtycznej Firmy.

Dodatkowo, za szczególne podejście do etyki w biznesie, firma
PwC Legal co roku przyznaje nagrodę specjalną.

Artykuły w PB

Forum Superetycznych Firm

Forum SuperEtycznych Firm stanowią firmy, które przez trzy lata z rzędu otrzymały tytuł ?Etycznej Firmy?.

Chcemy, aby dzieliły się one swoim doświadczeniem, przekazywały najlepsze praktyki, promowały etyczne podejście do biznesu i inspirowały do zmian.

Wszyscy laureaci mogą poszczycić się nieposzlakowaną opinią, przejrzystością działań biznesowych, uczciwością, odpowiedzialnością i zaufaniem rynku w codziennym prowadzeniu biznesu.

Co zyskują firmy dzięki obecności w Forum SuperEtycznych Firm?

  • dyplom z tytułem SuperEtycznej Firmy na kolejne dwie edycje konkursu
  • zaproszenie do corocznego spotkania dotyczącego merytoryki konkursu
  • możliwość zgłoszenia swoich sugestii do formularza zgłoszeniowego do konkursu
  • zaproszenie do udziału w uroczystej gali

Jak utrzymać się w gronie SuperEtycznych Firm?

Obecność w tym gronie zobowiązuje nie tylko do podtrzymania, ale także do doskonalenia wypracowanych standardów. W trzeciej edycji od otrzymania tytułu, nagrodzone firmy zostają ponownie zweryfikowane pod względem promowania etycznych działań, jakości wdrożonych procesów i rozwoju podejmowanych inicjatyw.

Weryfikacja polega na wypełnieniu specjalnej ankiety i wywiadzie z przedstawicielem Partnera Merytorycznego. W przypadku braku zgłoszenia chęci uczestnictwa w weryfikacji firma traci tytuł SuperEtycznej Firmy i drogę do tego tytułu musi przejść od początku.


Do grona SuperEtycznych Firm należą:

AbbVie Polska
/
CBRE
Citi Handlowy
/
Grupa ANG
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
/
ING Bank Śląski
Intel Technology Poland
/
Janssen Cilag Polska
Johnson & Johnson Poland
/
Kompania Piwowarska
KRUK
/
LEO Pharma
Nationale-Nederlanden
/
NSG Group
Provident Polska
/
PZU na Życie
PZU SA
/
SALTUS Ubezpieczenia
Unum Życie
/
Wonga.pl

FAQ

Czy moja firma może przystąpić do Konkursu ?Etyczna Firma 2021??

Czy moja firma może przystąpić do Konkursu ?Etyczna Firma 2021??

W jaki sposób moje przedsiębiorstwo może starać się o tytuł ?Etycznej Firmy??

W jaki sposób moje przedsiębiorstwo może starać się o tytuł ?Etycznej Firmy??

Jakie są zasady wypełniania Ankiety konkursowej?

Jakie są zasady wypełniania Ankiety konkursowej?

Jak punktowane są odpowiedzi?

Jak punktowane są odpowiedzi?

Czy wyniki mojej firmy będą opublikowane?

Czy wyniki mojej firmy będą opublikowane?

Z kim należy się kontaktować w sprawie Konkursu?

Z kim należy się kontaktować w sprawie Konkursu?

Regulamin